Póñase en contacto connosco: 986 44 99 20

Lente intraocular monofocal

Proporciona unha excelente calidade de visión “de lonxe”, pero non pode ofrecer unha boa visión “de preto” ou a media distancia, polo que haberá que empregar gafas para estas distancias.

Unha especialidade son as lentes monofocais tóricas, especialmente deseñadas para diminuír o astigmatismo. Alcanzarase unha visión óptima “de lonxe” pero será necesario empregar gafas para a visión próxima.