Póñase en contacto connosco: 986 44 99 20

Femtolasik

A técnica Femtolasik consiste en realizar un flap de tecido corneal moi fino mediante un láser de femtosegundo. Posteriormente trátase o defecto refractivo mediante láser excimer e, a continuación, repóñese o flap da córnea sen necesidade de aplicar suturas.

O Lasik é un procedemento que se realiza debaixo dunha capa ou flap corneal. Unha vez que o flap corneal se levanta e se reprega, o láser excimer extrae tecido corneal remodelando o tecido corneal e corrixindo os defectos da visión.
O flap corneal vólvese colocar sobre a área tratada permanecendo adherido sen necesidade de dar puntos de sutura. Os pacientes apenas teñen molestias no postoperatorio. A visión recupérase con moita rapidez. A maioría dos pacientes poden volver conducir nun día ou dous sen necesidade de gafas ou lentes de contacto.

Durante o primeiro paso do procedemento Lasik créase unha capa corneal (flap). No pasado este flap creábase mediante un instrumento con coitela (microqueratomo). Hoxe en día, aos nosos pacientes ofrecémoslles un procedemento 100 % láser mediante o uso dun láser de femtosegundo Visumax de última xeración, permitindo un maior grao de seguridade e precisión que co procedemento Lasik. O láser de femtosegundo crea millóns de microburbullas que separan de xeito preciso as capas da córnea, o que permite crear un flap corneal coa profundidade, tamaño, localización e orientación desexada con gran control e exactitude. Os efectos secundarios como por exemplo o ollo seco son frecuentes pero xeralmente non soen ser permanentes.