Póñase en contacto connosco: 986 44 99 20

Desprendemento de retina

É unha separación entre a retina e o epitelio pigmentario. Pode ocorrer a calquera idade, aínda que normalmente soe darse na mediana ou terceira idade. Tamén soe ser máis frecuente en persoas miopes ou aquelas con familiares que o padeceron.

Os síntomas son a aparición de “moscas volantes” de súpeto, acompañado de lampexos luminosos. En ningún momento se produce dor.

Tratamento
Pódese facer con aplicacións láser se o desprendemento é pequeno ou cun tratamento cirúrxico se é grande.