Póñase en contacto connosco: 986 44 99 20

ReLEx smile

ReLEx smile, desenvolvida por ZEISS é a última tecnoloxía que garante un procedemento minimamente invasivo, sen separador. As vantaxes desta técnica son a precisión, seguridade e recuperación visual rápida desde unha microincisión de 2 mm está feito.

O láser de femtosegundos de alta precisión crea unha pequena lente (lentículo) dentro da córnea intacta, cuxo volume e forma determínase polo defecto visual que hai que corrixir. O lentículo retírase desde o interior da córnea cun procedemento minimamente invasor, a través dunha microincision dous milímetros, que permite a recuperación visual rápida.

Non se necesita retirar nin cortar ningunha lámina da córnea (sen flap) e as capas corneais máis externas permanecen intactas. Todo isto grazas a unha técnica cirúrxica moi precisa e segura que desenvolveu ZEISS, ReLEx smile, que corrixe, co máximo confort para o paciente, os defectos visuais.

 • Tratamento sen flap

  • Non hai que pregar ningunha lámina da córnea
  • A preparación do lentículo se fai na cornea intacta
  • Acceso minimamente invasor que mide uns poucos milímetros (un 80 % menos que en LASIK Femto-LASIK)
  • Consérvase case completamente a capa protectora máis externa (epitelio) e a que lle dá estabilidade á córnea (membrana de Bowman)
  • Os nervios corneais responsables da produción da lágrima permanecen intactos case na súa totalidade
  • Non hai apenas dor durante e despois do procedemento
 • Todo o procedemento se leva a cabo co láser de femtosegundos (todo femto)

  • Uso da tecnoloxía de alta precisión do láser de femtosegundos
  • Impresionante predicibilidade dos resultados incluso en casos de alta miopía (> -7.00 D)
  • O deseño anatómico do cristal de contacto evita a compresión da córnea
  • O paciente non deixa de ver durante o tratamento
  • É un tratamento sen ruído e sen dor
  • A estabilidade da agudeza visual prodúcese nas dúas primeiras semanas
 • Tratamento nun só paso

  • A corrección con láser completa realízase nun só paso
  • Non hai que desprazar ao paciente en medio da intervención
  • Procedemento moi rápido